FAQs Complain Problems

News

ब्यक्तिगत घट्ना दर्ता

महिना
जन्मदर्ता सँख्या
मृत्यु दर्ता सँख्या
विवाहदर्ता सँख्या
बसाईसराई दर्ता
सम्बन्ध विच्छेद

महिला
पुरुष
जम्मा
महिला
पुरुष
जम्मा
दर्ता सँख्या
गएकाे 
अाएकाे

बैशाख
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जेष्ठ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अाषााढ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भाद्र
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

असाेज
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कार्तिक
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

म‌ँसिर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पाैषा
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

माघ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फाल्गुन
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चैत
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जम्मा