FAQs Complain Problems

समाचार

Income and Expenses Report

Post date Documents
२०८० कार्तिक मसान्त सम्मको आम्दानी तथा खर्चको फाँटवारी आर्थिक प्रतिबेदन । Tuesday, November 21, 2023 - 14:27 PDF icon 2080.7.pdf
२०८० असार मसान्त सम्मको आम्दानी तथा खर्चको फाँटवारी आर्थिक प्रतिबेदन । Friday, July 21, 2023 - 13:59 PDF icon 2080.03.pdf
२०७९ फाल्गुन मसान्त सम्मको आम्दानी तथा खर्चको फाँटवारी आर्थिक प्रतिबेदन । Wednesday, March 15, 2023 - 14:54 PDF icon 2079.11.pdf
२०७९ कार्तिक मसान्त सम्मको आम्दानी तथा खर्चको फाँटवारी आर्थिक प्रतिबेदन । Thursday, November 17, 2022 - 17:37 PDF icon 2079.07.pdf
आ.व. २०७८/७९ को असार मसान्तसम्मको आम्दानी तथा खर्चको फाँटबारी Sunday, June 19, 2022 - 16:42 PDF icon आ.वि..pdf
२०७८ फाल्गुन मसान्त सम्मको आम्दानी तथा खर्चको फाँटवारी आर्थिक प्रतिबेदन Sunday, March 20, 2022 - 11:31 PDF icon pragati falgun-min.pdf
२०७८ कार्तिक मसान्त सम्मको आम्दानी तथा खर्चको फाँटवारी आर्थिक प्रतिबेदन Wednesday, November 17, 2021 - 17:29 PDF icon 2078-08.pdf
सामुदायिक विद्यालयकाे तलब, प्राेत्साहन भत्ता अन्तिम त्रैमासिक बैशाख देखि असार सम्मकाे निकासि Tuesday, June 29, 2021 - 15:45
२०७७ फागुन मसान्त सम्मको आम्दानी तथा खर्चको फाँटवारी आर्थिक प्रतिबेदन । Friday, March 19, 2021 - 12:55 PDF icon 077 falgun masanta samma.pdf
आ.व. २०७७/७८ को कार्तिक मसान्तसम्मको आम्दानी तथा खर्चको फाँटबारी Monday, November 23, 2020 - 12:58 PDF icon Mashik Chaumasik Report- Lekha_compressed.pdf