FAQs Complain Problems

सामुदायिक विद्यालयहरुकाे शसर्त अनुदानबाट प्राप्त रकम सम्बन्धिक विद्यालयकाे खातामानै जम्मा गरिदिनुहुन ।