FAQs Complain Problems

समाचार

साना सतह सिंचाई नयाँ निमार्ण तथा मर्मत सुधार

लाग्ने समय: 
कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि नियमित
जिम्मेवार अधिकारी: 
शाखा प्रमुख, कृषि विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
न. पा. कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निः शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

कृषक समूह÷संस्थाको बैठकको निर्णय, वडा कार्यालयको सिफारिश, निवेदन