FAQs Complain Problems

समाचार

विविध सिफारिश

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
सम्बन्धित शाखाहरुबाट
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित कार्यालय (न.पा तथा वडा कार्यालय)
सेवा शुल्क: 
१००।–
आवश्यक कागजातहरु: 

माथि उल्लेखित प्रशासन शाखाबाट गरिने सिफारिश बाहेक अन्य विविध प्रकारका सिफारिश गर्दा विषयस“ग सम्बन्धित आवश्यक कागज प्रमाण पेश गर्नु पर्ने