FAQs Complain Problems

समाचार

राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने (समूह सहकारीको साझेदारीमा)

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
असार १५ गते (एक दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शाखा प्रमुख, कृषि विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
न.पा. कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

कृषक समूह÷सहकारी संस्थाको समन्वयमा नगरपालिकाको कुनै एक ठाउँमा संचालन हुने