FAQs Complain Problems

समाचार

अंग्रेजी भाषामा सिफारिश गर्नु पर्दा

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
पञ्जिकाधिकारी÷वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु.२५०।–(नाता प्रमाणित बाहेक)
आवश्यक कागजातहरु: 

नेपाली भाषामा लेखिएको सिफारिश कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।