FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक Attachment
अर्जुनधारा नगरपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ PDF icon 1-2.pdf
नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४ नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ नगर कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४ नगर राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७४ PDF icon 1-1.pdf
नदिजन्य श्रमिक परिचयपत्र निर्देशिका २०७५ PDF icon नदिजन्य श्रमिक परिचयपत्र निर्देशिका २०७५.pdf
2-10 PDF icon disability card 2075 karyabidhi.pdf
हेभी इक्विपमेण्टहरुकाे सञ्चालनलाइ व्यवस्थित गर्न बनेकाे कार्यविधि , २०७५ PDF icon 2-11 Heavy Equipment.pdf
योजना सञ्चालन अनुगमन तथा मूल्यंाकन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ 2-7 PDF icon योजना सञ्चालन अनुगमन तथा मूल्यंाकन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ 2-7.pdf
न्यायिक समिति कार्यविधिका सम्बन्धि एेन PDF icon न्यायिक समिति कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको एेन.pdf
अर्जुनधारा नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका PDF icon 2-6.pdf
उपभाेक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि PDF icon 2-4.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि PDF icon 2-3.pdf