FAQs Complain Problems

suchikrit

संस्थाकाे नाम: चेतन न्याैपाने
सेवाकाे प्रकार:
नक्सा पास तथा भवन निर्माण सम्बन्धि काम गर्ने
ठेगाना:
अर्जुनधारा ७
फाेन नं.:
संस्थाकाे नाम: झापा अनलाइन संस्था
सेवाकाे प्रकार:
सिपमुलक तालिम सेवाहरू
ठेगाना:
पाँचथर फिदिम १
फाेन नं.:
सेवाकाे प्रकार:
सिपमुलक तालिम सेवाहरू
ठेगाना:
बिर्तामाेड न पा ७
फाेन नं.:
सेवाकाे प्रकार:
सिपमुलक तालिम सेवाहरू
ठेगाना:
बिर्तामाेड न पा ७
फाेन नं.:
९८१४९६१९१९
संस्थाकाे नाम: ग्लाेबल मिडिया प्रा ली
सेवाकाे प्रकार:
अखबार मुद्रण तथा प्रकासन बिज्ञापन तथा बजार अनुसन्धान
ठेगाना:
अनामनगर ३२ काठमाडाै
फाेन नं.:
०१४२३४२८११
सेवाकाे प्रकार:
अाैषधीकाे खुद्रा काराेबार गर्ने
ठेगाना:
लाेकन्थली न पा
फाेन नं.:
सेवाकाे प्रकार:
शल्य चिकित्सा अाैषधी तथा दांत संम्बधी उपकरण प्रदान गर्ने
ठेगाना:
बिर्तामाेड, झापा
फाेन नं.:
९८५२०५७४१७
सेवाकाे प्रकार:
स्थानीय व्यापार तथा भारत अायात गर्ने
ठेगाना:
धरान ११ सुनसरी
फाेन नं.:
९८१०५८४७३६
सेवाकाे प्रकार:
सामाजिक कार्यहरू गर्ने
ठेगाना:
अर्जुनधारा-०४, झापा
फाेन नं.:
सेवाकाे प्रकार:
खेलकुद तथा सामाजिक कार्यहरू गर्ने
ठेगाना:
अर्जुनधारा-11, झापा
फाेन नं.:
९८१५०००५१४
सेवाकाे प्रकार:
श्रव्य दृश्य सामाग्री तयार गर्ने
ठेगाना:
बिर्तामाेड-८, झापा
फाेन नं.:
०२३ ५४४८७५
संस्थाकाे नाम: सफ्टल्याव इन्क प्रा ली
सेवाकाे प्रकार:
कम्प्युटर सफ्टवेयर सम्बधी काराेबार गर्ने
ठेगाना:
काठमाडाै
फाेन नं.:
९८४२०९६०९४
सेवाकाे प्रकार:
कम्प्युटर सफ्टवेयर सम्बधी काराेबार गर्ने
ठेगाना:
काठमाडाै
फाेन नं.:
९८५१११७५२६
सेवाकाे प्रकार:
कम्प्युटर सफ्टवेयर सम्बधी काराेबार गर्ने
ठेगाना:
विराटनगर
फाेन नं.:
०२१ ५३०८५०
संस्थाकाे नाम: विविता इन्टरप्राइजेज
सेवाकाे प्रकार:
स्टेसनरी छपाइ तथा मसलन्द सामान हरू अापुर्ती गर्ने
ठेगाना:
काठमाडाै
फाेन नं.:
सेवाकाे प्रकार:
स्टेसनरी छपाइ तथा मसलन्द सामान हरू अापुर्ती गर्ने
ठेगाना:
काठमाडाै
फाेन नं.:
०१ ४२३३६९६
संस्थाकाे नाम: अाश्रीका ट्रेड लिंक
सेवाकाे प्रकार:
स्टेसनरी छपाइ तथा मसलन्द सामान हरू अापुर्ती गर्ने
ठेगाना:
काठमाडाै
फाेन नं.:
सेवाकाे प्रकार:
स्टेसनरी छपाइ तथा मसलन्द सामान हरू अापुर्ती गर्ने
ठेगाना:
काठमाडाै
फाेन नं.:
९८५१०३१०५१
संस्थाकाे नाम: रिमाल इन्टरप्राइजेज
सेवाकाे प्रकार:
स्टेसनरी छपाइ तथा मसलन्द सामान हरू अापुर्ती गर्ने
ठेगाना:
काठमाडाै
फाेन नं.:
९८५१०३१०५१
सेवाकाे प्रकार:
विज्ञापन तथा बजार अनुसन्धान सेवाहरू बजार एजेन्ट सम्बधी सेवा प्रदान गर्ने
ठेगाना:
काठमाडाै
फाेन नं.:
९८६११०३४७७
सेवाकाे प्रकार:
ठेक्का पट्टा गर्ने निर्माण कार्य सम्बन्धी इन्जिनियरिङ गर्ने
ठेगाना:
बिर्तामाेड, झापा
फाेन नं.:
९८५११०६७७१
सेवाकाे प्रकार:
घर नक्सा डिजाइन गर्ने
ठेगाना:
अर्जुनधारा-६, झापा
फाेन नं.:
९८६२६१३७४७
सेवाकाे प्रकार:
घ वर्गकाे ठेक्का पट्टा गर्ने
ठेगाना:
ललितपुर ८
फाेन नं.:
९८४२६४६९६
सेवाकाे प्रकार:
फर्निचर उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने
ठेगाना:
बिर्तामाेड, झापा
फाेन नं.:
०२३ ५४०१६४
संस्थाकाे नाम: महालक्ष्मी स. मिल
सेवाकाे प्रकार:
काठ चिरान तथा खरिद बिक्री गर्ने
ठेगाना:
बिर्तामाेड-९, झापा
फाेन नं.:
०२३ ५४६५०५
सेवाकाे प्रकार:
फर्निचर उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने
ठेगाना:
बिर्तामाेड, झापा
फाेन नं.:
सेवाकाे प्रकार:
फर्निचर उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने
ठेगाना:
बिर्तामाेड, झापा
फाेन नं.:
०२३ ४५५०१२
संस्थाकाे नाम: नेपाली अामा समुह
सेवाकाे प्रकार:
महिलाहरूकाे प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षा सम्वन्धी सेवा
ठेगाना:
अर्जुनधारा-०७, झापा
फाेन नं.:
संस्थाकाे नाम: सप्तरी ड्रग सेन्टर
सेवाकाे प्रकार:
अाैषधीकाे खुद्रा काराेबार गर्ने
ठेगाना:
डाक्नेश्वरी-६, सप्तरी
फाेन नं.:
संस्थाकाे नाम: अ.वि. फर्मा
सेवाकाे प्रकार:
अाैषधी तथा अाैषधी जन्य र सर्जिकल सामग्री उपलब्ध गराउने
ठेगाना:
राजविराज सप्तरी
फाेन नं.:
सेवाकाे प्रकार:
अाैषधीकाे खुद्रा काराेबार गर्ने
ठेगाना:
काठमाडाै
फाेन नं.:
सेवाकाे प्रकार:
अाैषधी तथा अाैषधी जन्य र सर्जिकल सामग्री उपलब्ध गराउने
ठेगाना:
काठमाडाै
फाेन नं.:
संस्थाकाे नाम: मिलन निर्माण सेवा
सेवाकाे प्रकार:
निर्माण सम्बधी ठेक्का पटा गर्ने
ठेगाना:
चन्द्रगिरि काठमाडाै
फाेन नं.:
९८०२०२३६४८
सेवाकाे प्रकार:
सफ्टवेयर निमार्ण तथा प्रदान
ठेगाना:
पुरानाे बानेश्वर काठमाडाै
फाेन नं.:
०१४४८१२६२
सेवाकाे प्रकार:
सफ्टवेयर निमार्ण तथा प्रदान
ठेगाना:
बानेश्वर काठमाडाै
फाेन नं.:
०१४७८३१८३
सेवाकाे प्रकार:
सफ्टवेयर निमार्ण तथा प्रदान
ठेगाना:
काठमाडाै
फाेन नं.:
९८५१११८४९४
सेवाकाे प्रकार:
सफ्टवेयर निमार्ण तथा प्रदान
ठेगाना:
काठमाडाै
फाेन नं.:
९८५१११८४९४
सेवाकाे प्रकार:
शल्य चिकित्सा अाैषधी तथा दांत सम्बधि उपकरण तथा अाैजारहरू
ठेगाना:
अनारमनी ३ झापा
फाेन नं.:
९८४२६७७७९०
संस्थाकाे नाम: अमन फार्मेसी
सेवाकाे प्रकार:
अाैषधी थाेक काराेवार गर्ने
ठेगाना:
बिर्तामाेड न पा ७
फाेन नं.:
९८५२६५४५६६
संस्थाकाे नाम: जनकल्याण फार्मेसी
सेवाकाे प्रकार:
अाैषधी थाेक काराेवार गर्ने
ठेगाना:
बिर्तामाेड न पा
फाेन नं.:
९८६२७७७१२४
सेवाकाे प्रकार:
सर्जिकल सामानकाे काराेबार गर्ने
ठेगाना:
बिर्तामाेड न पा
फाेन नं.:
९८५२६४५७००
संस्थाकाे नाम: श्री सर्जि इम्पेक्स
सेवाकाे प्रकार:
फार्मेसी
ठेगाना:
बिराटनगर-12, माेरङ
फाेन नं.:
संस्थाकाे नाम: सहारा नेपाल
सेवाकाे प्रकार:
सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाहरू
ठेगाना:
बिर्तामाेड, झापा
फाेन नं.:
023-541198
सेवाकाे प्रकार:
निर्माण सेवा
ठेगाना:
देउमार्इ-07, इलाम
फाेन नं.:
सेवाकाे प्रकार:
निर्माण सेवा
ठेगाना:
मार्इ-०१, र्इलाम
फाेन नं.:
संस्थाकाे नाम: बिगहब नेटवर्क
सेवाकाे प्रकार:
र्इन्टरनेट सेवा प्रदायक
ठेगाना:
दमक-५, झापा
फाेन नं.:
संस्थाकाे नाम: नेपालिंक कम्युनिकेशन
सेवाकाे प्रकार:
र्इन्टरनेट सेवा प्रदायक
ठेगाना:
कनकार्इ-3, झापा
फाेन नं.:
9801419230
संस्थाकाे नाम: युनिफाइड कम्युनिकेशन
सेवाकाे प्रकार:
र्इन्टरनेट सेवा प्रदायक
ठेगाना:
दमक-९, झापा
फाेन नं.:
023-582120
सेवाकाे प्रकार:
निर्माण सेवा
ठेगाना:
मार्इ-०२, र्इलाम
फाेन नं.:
9852680228
सेवाकाे प्रकार:
उर्जा उत्पादन तथा नियन्त्रण सामग्रि
ठेगाना:
सुन्दरहरैँचा-१०, माेरङ
फाेन नं.:
021-546678

Pages